Få 20% rabat | Som Medlem af Viivaa får du 20% ekstra rabat. Se her hvordan >>

Andre træningsformer

Andre træningsformerGolf har en masse forskellige udtryk om banen, spillet osv. Du kan her læse mere om dem og forstå spillet. Zumba er blevet meget kendt gennem de seneste par år, dette skyldes blandt andet det er en sport for alle.

Golf - udtryk på banen

I golf er der en speciel jargon. Læs mere om hvilke udtryk der benyttes på banen.

Tee-sted
Det er det tætklippede område, hvor du slår det første slag på et hul. Der vil typisk være tre sæt tee-sted på en bane, rød til damer, gul til herrer og hvid til eliten. De tre tee-sted har forskellige afstande, og kan gøre afstanden kortere eller længere fra tee-sted til hul.

Greenen
Greenen kaldes det tætklippede område hvor flaget er, og hvor du putter bolden i hul.

Rough
Rough er det høje græs uden for fairway.

Fairway
Fairway er det tætklippede græsområde, som er mellem tee-stedet og greenen.

Bunker
Dette er en sandfyldt fordybning på fairway.

Afstandsmærker
På tee-steder skal der være en sten, en pind eller et tilsvarende fast punkt, som viser, hvor hullets længde er målt fra. Afstandsmærker i form af sten, plasticmarkeringer eller træer, ved eller i fairway, viser afstanden i luftlinje til midten af greenen. Der er dog nogle klubber der angiver afstanden til greenens forkant. Den typiske afstand vil være 150 meter.

Vandhazard
På grund af navnet behøver dette ikke omhandle vand. Det er et område på banen, hvor der er markeret med røde eller gule pæle. På disse områder gælder specielle regler for forhindringerne.

Out of Bounds
Her er spil ikke tilladt og er typisk uden for banen.

Tilfældigt vand
En foreløbig vandansamling på banen, hvor man kan tage lempelse uden straf.

Turf
Turf er den græstørv som slås op, når spilleren slår til bolden med sit jern.

Nedslagsmærke
Det mærke som bolden laver - mest normalt i greenen, når den rammer fra stor højde. Der vil benyttes en pitchfork til at rette hullet op igen.

Ground under repair
Dette er et sted på banen som er afmærket med blå pæle, og som sædvandligt er under reparation. Herfra skal/må bolden droppes ud, uden en straf.

For ni
Det er de første 9 huller på en 18 huls bane, altså hul 1 til 9.

Bag ni
Det er de sidste 9 huller på en 18 huls bane, altså hul 10-18.

19 hul
Baren/restauranten.

Par
Par er det antal slag en scratchspiller har til at få bolden i hullet. Ved for eksempel et par tre hul, må scratchspilleren højst bruge 3 slag. En scratchspiller er en spiller med handicapindeks 0, det vil sige en idealspiller.

Par-3 banen
Dette er en kort bane hvor der kan øves. Alle hullerne er par 3 huller.

Teknik/spillet/spilleren

Duffer
Dette er et ord for en nybegynder eller en dårlig golfspiller. Der kan også benyttes højhandicapper.

Markør
Er den spiller der har styr på føringen, kontrolleringen og underskrivelse af dit scorekort.

Handicap
Handicap er det tal der viser hvor god golfspilleren er. Hvis tallet er længere mod 0, jo bedre er golfspilleren. En nybegynder starter sædvandligt med et handicap på 54. Der findes enkelte elitespillere der er så gode, at de har et positivt handicap, hvilket vil sige på den anden side af nul.

Scratchspiller
Kaldes også en idealspiller og er en spiller med handicap 0.

Caddie
Golfspillerens bærer og hjælper af køller.

Greenkeeper
Er en uddannet person, som er ansat til at passe banen.

Adressere
Adressere er den måde du sætter køllen ned bagved bolden, umiddelbart før et slag gennemføres.

Svinget
Måden du holder på jernet.

Stance
Den måde som du står med benene/fødderne på, når du slår til bolden.

Grip
Den måde som du holder jernet på.

Chip
Et kort slag til greenen, cirka 1 til 20 meter.

Pitch
Et lidt længere slag til greenen, cirka 20 til 100 meter.

Hook
Et slag som kurver ukontrolleret/kraftigt mod venstre.

Draw
Et kontrolleret slag som er let kurvet mod venstre.

Drive
Er det lange slag fra tee-stedet. Dette udføres normalt med den længste kølle, som kaldes driveren.

Fade
Et kontrolleret slag som er let kurvet mod højre.

Slice
Et slag som kurver ukontrolleret/kraftigt mod højre.

Hole-in-one
Hvis bolden slås i hul på et slag.

Follow through
Den del af golfsvinget, som foreligger efter at bolden er ramt.

Flækket slag
Hvis sålen af køllehovedet rammer ækvator af bolden, så stryger bolden sædvandligt for langt hen over jorden.

Toppet slag
Hvis sålen af kølehovedet rammer toppen af bolden, hvilket sædvandligt medfører en jordtriller.

Eksplosionsslag
Ved et slag, hvor sandet rammes før bolden.

Golfreglerne
Herunder findes de regler som alle golfspillere skal kende, for at kunne føre den korrekte score på banen.

Etikette
Det sæt af leveregler, som gør golfspillet mere ufarligt og smidigt.

Lempelse
De regler som gælder, når golfspilleren skal droppe/placere/flytte bolden. Dette kan tages med eller uden tillæg af strafslag.

Mulligan
Det er et traditionelt udtryk for et gratis, straffrit omspil af det første slag som kikser. Mulligan er ikke en del af golfreglerne og må ikke benyttes i match.

Hulspil
En speciel spilleform, hvor der er 2 golfspillere på hvert hold og spiller direkte mod hinanden. Der gælder her nogle særlige regler ved hulspil fremfor stableford/slagspil.

Slagspil
Her skal bolden i hul på hvert hul og det er den samlede brutto/nettoscore som afgøre resultatet.

Straf
De ekstra slag man skal tillægge til sin score i bestemte situationer.

Scorekort
Det kort hvor man fører sin score under en golfrunde. På kortet vil der fremgå banens huller med par, index og længde.

Stableford
Det pointsystem som alle golfspillere benytter, når resultatet af slagspilsmatcher skal afregnes. At spille et hul til sit eget par, giver to point.

Zumba

Zumba er en ny form for motion, hvor man bruger hele kroppen. Zumba gør en i godt humør, da både musikken og bevægelserne er på fuld gas. Derudover forbrænder du også en del, da tempoet hele tiden er højt. Man danser gerne små forskellige danseserier med latinamerikanske rytmer. Man benytter gerne mange af de samme trin, men bare på forskellige måder.

Kan jeg gå til zumba?

Det gode ved zumba er at alle kan gå til det. Både gamle og unge, store eller små. Det er derfor også en god familiemotion, hvor der kommer gang i lattermusklerne.

Hvor mange kalorier får jeg forbrændt?

Ved zumba får du rørt hele kroppen, her især baller, lær, talje, mave og din ryg bliver styrket. Normalt siges der at man forbrænder mellem 250-450 kalorier ved en time zumba. Dog er det alligevel meget individuelt, da det handler om hvor meget gas du giver den og hvor mange kilo der er på din krop.

Hvis du tænker at zumba slet ikke er noget for dig, da det omhandler dans. Så prøv at spring ud i det alligevel, måske det vil ændre dit syn. Zumba er nemlig kendetegnet ved en god stemning og en energifyldt og glad instruktør.